Novinky

Územní plány se dají ubránit

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Pro mnohé obce a města se soudní přezkum územních plánů stal bezmála noční můrou. Soudy opravdu hledí na územně plánovací činnost obcí (i krajů) poměrně přísně. To ovšem zdaleka neznamená, že by každá podaná žaloba byla úspěšná.  Příkladem z poslední doby mohou být dva soudní spory, v nichž města s naší pomocí uspěla.

Návrat předkupního práva spoluvlastníků nemovitostí

Napsal Mgr. Filip Čierny, spolupracující advokát –

1. lednem 2018 nastala odložená účinnost ustanovení tzv. technické novely Občanského zákoníku (zákon č. 460/2016 Sb.), ustanovující zákonné předkupní právo spoluvlastníků k nemovité věci. Po období let 2014 až 2017 se tak v prakticky totožné podobě navrací předkupní právo spoluvlastníků nemovité věci, resp. k podílům ostatních spoluvlastníků.

PF 2018

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Vážení klienti, vážení kolegové, vážení přátelé!

Celý tým Advokátní kanceláře Dohnal & Bernard Vám přeje klidný zbytek roku 2017 a vydařený rok 2018.

Vítězslav Dohnal                 Michal Bernard              
Romana Prokopová           Filip Čierny
Jiří Cihlář            

 

                     

Co přináší novela stavebního zákona nového v územním plánování

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

1. ledna 2018 vstoupí v účinnost další novela stavebního zákona.  Dotýká se jak územního plánování, tak povolování staveb. Novela přináší množství změn, které by podle tvůrců měly přispět ke zjednodušení a urychlení mnohých postupů. V tomto příspěvku se bez ambice na úplnost zamýšlíme nad tím, v čem se konkrétně právní úprava v oblasti územního plánování mění.