Pro Bono

Pro Bono

Přestože podle zákona o advokacii poskytují advokáti právní služby za úplatu, není podle našeho názoru advokacie jen podnikáním za účelem dosahování zisku.

Jsme přesvědčeni, že:

  • advokátní profese má speciální zodpovědnost za dostupnost právní pomoci i pro ty, kdo si jí z různých důvodů nemohou dovolit,
  • advokáti mají přispívat k tomu, aby Česká republika byla právním státem nejen na papíře,
  • advokáti se mají v rámci svých možností zapojovat do obecně prospěšných aktivit.

 

Z těchto důvodů např.:

  • se zapojujeme do činnosti Pro bono aliance ,
  • podporujeme obecně prospěšnou společnost Cheiron T ,
  • přispíváme na činnost střediska Rolnička, Okrašlovacího spolku Jílové u Prahy a Člověka v tísni,
  • podílíme se na vzdělávání budoucích právníků tak, aby byli citlivější k lidskoprávním problémům a uvědomovali si zodpovědnost, která je spjata s výkonem právnických profesí. Proto se zapojujeme aktivně do projektu Škola lidských práv.
  • pomáháme zvyšovat důvěru ve fungování právního státu prostřednictvím zapojení do projektu Právníci v ulici.
  • se právníci naší advokátní kanceláře věnují vybraným kauzám bezplatně, tedy pro bono.