Odkazy

Doporučujeme navštívit

Pokud hledáte další informace z právní oblasti, doporučujeme Vám návštívit tyto odkazy.

 • portal.justice.cz  -  stránky ministerstva spravedlnosti,  kde můžete najít kontakty na soudy a státní zastupitelství
 • epodatelna.justice.cz  -  možnost podat elektronický platební rozkaz nebo jiné podání soudu elektronickou formou
 • www.infosoud.justice.cz  -  zde můžete podle spisové značky najít informace o průběhu řízení
 • isir.justice.cz/isir  -  insolvenční rejstřík, ve kterém zjistíte, jestli vás dlužník nebo smluvní partner již není předlužený
 • www.ceecr.cz  -  centrální evidence exekucí
 • www.potrebujipravnika.cz  -  zde můžete najít informace o možnostech získat právní pomoc i v případě, že nemáte peníze
 • www.probonocentrum.cz  -  pro neziskové organizace, které pro sebe nebo pro své klienty potřebují bezplatné právní služby
 • www.jinepravo.blogspot.com  -  právnický blog
 • www.cak.cz  -  na stránkách České advokátní komory najdete např. seznam advokátů nebo informace o možnostech získat právní pomoc
 • www.usoud.cz  -  Ústavní soud
 • www.nsoud.cz  -  Nejvyšší soud
 • www.nssoud.cz - Nejvyšší správní soud