Semináře

Vyvlastnění

Seminář s využitím praktických příkladů přinese celkový přehled o tom, kdy je možné pozemky a stavby vyvlastňovat, jaké podmínky musí být splněny pro nucené odnětí či omezení vlastnického práva, jak probíhá řízení o něm, jaké náhrady se za vyvlastnění poskytují apod.

Náhrady za omezení vlastnického práva v územním plánování

Seminář s využitím množství praktických příkladů přinese celkový přehled o tom, ve kterých situacích a za jakých podmínek může vlastníkům vzniknout právo na náhradu za omezení či znemožnění výstavby. Výklad se bude odvíjet od dostupné judikatury soudů

Správní řízení očima správních soudů

Seminář s využitím množství praktických příkladů přinese celkový přehled o tom, jak probíhá správní řízení od samého počátku, přes odvolací řízení až po soudní přezkum správních rozhodnutí. Výklad se bude odvíjet od dostupné judikatury soudů.

Odpadové hospodářství v obcích

Seminář seznámí se změnami, které vyplývají ze zákona o odpadech a jeho prováděcích vyhlášek (včetně aktuálních novelizací). Účastníci získají i informace o právních předpisech souvisejících s obecními systémy odpadového hospodářství a o aktuálních metodikách MŽP k tématu.