Profil

Profil advokátní kanceláře

Advokátní kancelář Dohnal & Bernard navazuje na předchozí úspěšné fungování advokátní kanceláře Mgr. Vítězslava Dohnala. Právní služby poskytuje ve všech odvětvích práva (občanské, obchodní, správní, rodinné, pracovní atd.), a to nejen formou konzultací, ale také našim klientům poskytneme zastupování před soudy a úřady, sepisování smluv a dalších dokumentů, vyjednávání apod.

Osobní přístup

Naše advokátní kancelář nabízí osobní přístup s důrazem na informování o možném řešení případu, o rizicích jednotlivých variant postupu a možných nákladech. S klienty komunikujeme osobně, telefonicky, emailem či Skypem.

Advokátní kancelář sídlí v Táboře, pro klienty je k dispozici také v Jílovém u Prahy.

Domluvíte se s námi česky, anglicky, rusky a polsky.

Efektivnost

Ke všem řešeným případů přistupujeme individuálně se snahou efektivně řešit problémy a nikoliv se vyžívat v právním kličkování. Pokud je to možné a je to v zájmu klientů, dáváme přednost dohodě s protistranou a smírným řešením před soudními spory. V nesporných věcech již při sepisování návrhů smluv předvídáme pozdější možné problémy.

Zodpovědnost ke klientům

Ve vztahu ke klientům postupujeme vždy otevřeně, s naprostou spolehlivostí a s odbornou péčí. Snažíme se předvídat možné problémy do budoucna a podle toho připravit právní kroky. Nejsme neomylní, nevyhýbáme se však odpovědnosti za vlastí chyby. Pro případ způsobení škody jsme pojištěni na částku 100 milionů Kč. Zatím jsme jej však nemuseli využít…

Zodpovědnost ke společnosti

Advokacii pojímáme jako službu, která je spojena s etickými závazky a společenskou odpovědností. Zapojujeme se do pro bono aktivit a podporujeme neziskové organizace. S výjimkou trestních ex-offo případů se snažíme vyhýbat poskytování právní pomoci těm, kdo úmyslně závažně porušují lidská práva a poškozují životní prostředí.

Komplexnost

Právní služby poskytujeme komplexně a důrazem na předcházení sporům. Poskytujeme poradenství, sepisujeme smlouvy a další písemnosti, zastupujeme na základě plné moci i ustanovení soudem, vedeme jednání o mimosoudním vyrovnání, školíme, zpracováváme právní rozbory, připravujeme návrhy legislativních změn apod. Naše klienty zastupujeme před úřady a soudy, včetně Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu, Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva. V případech převodů nemovitostí poskytujeme advokátní úschovy.