Novinky

Náhrady za omezení vlastnického práva v územním plánování - seminář 29. 11. 2017

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Ve spolupráci se společností Vodní zdroje Ekomonitor s. r. o.  pořádáme akreditovaný seminář "Náhrady za omezení vlastnického práva v územním plánování". Seminář se koná v Brně dne 29. 11. 2017. Seminář je určen pro obecní a krajské samosprávy, pro orgány územního plánování, pro projektanty územních plánů i pro případné další zájemce o téma územního plánování. Seminář se zaměřuje na vysvětlení principu náhrad za omezení stanovená územními plány a analyzuje dosavadní rozhodnutí správních i civilních soudů k tomuto tématu.

Nabídka práce

Napsal JUDr. Michal Bernard, Ph.D., advokát –

Hledáme nové kolegyně / kolegy na pozice ADVOKÁTNÍ KONCIPIENT/KA ,  SPOLUPRACUJÍCÍ ADVOKÁT/KA, ODBORNÁ PRÁVNÍ PRAXE PRO STUDENTY pro kancelář v Jílovém u Prahy.

Jak se co nejrychleji rozvést? Výhody nesporného rozvodu

Napsal Mgr. Ľubomíra Čižmárová, advokátní koncipientka –

Platná právní úprava umožňuje dva způsoby rozvodu manželství. Jedná se o sporný a nesporný rozvod. Pokud se jeden z manželů nechce rozvádět, jedná se vždy o sporný rozvod. V takovémto případě je potřebné všechny dokumenty vypracovat jako návrh jednoho z manželů.

Další náš úspěch na Šumavě - Nejvyšší správní soud zrušil část 1. Aktualizace ZUR Jihočeského kraje

Napsal JUDr. Michal Bernard, Ph.D., advokát –

Nejvyšší správní soud vydal dne 27.7.2017 rozsudek č.j. 1 As 15/2016 – 84, kterým vyhověl části naší kasační stížnosti, kterou jsme pro naše klienty (spolek dlouhodobě se zabývající ochranou životního prostředí na Šumavě a vlastník nemovitosti) podávali v rámci 1. Aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje. Soud zároveň sám zrušil dva konkrétní námi napadané záměry, což nebývá příliš obvyklé.

Prolomení lhůty pro žalobu proti územnímu plánu

Napsal JUDr. Michal Bernard, Ph.D., advokát –

Podle soudního řádu správního je lhůta pro podání žaloby proti územně plánovací dokumentaci tři roky od nabytí její účinnosti. Již na podzim loňského roku vydal rozšířený senát Nejvyššího správního soudu pod č.j. 5 As 194/2014 – 36 rozhodnutí, kterým lze tuto jinak propadnou lhůtu v určitých případech prolomit.