Novinky

Návrat předkupního práva spoluvlastníků nemovitostí

Napsal Mgr. Filip Čierny, spolupracující advokát –

1. lednem 2018 nastala odložená účinnost ustanovení tzv. technické novely Občanského zákoníku (zákon č. 460/2016 Sb.), ustanovující zákonné předkupní právo spoluvlastníků k nemovité věci. Po období let 2014 až 2017 se tak v prakticky totožné podobě navrací předkupní právo spoluvlastníků nemovité věci, resp. k podílům ostatních spoluvlastníků.

PF 2018

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Vážení klienti, vážení kolegové, vážení přátelé!

Celý tým Advokátní kanceláře Dohnal & Bernard Vám přeje klidný zbytek roku 2017 a vydařený rok 2018.

Vítězslav Dohnal                 Michal Bernard              
Romana Prokopová           Filip Čierny
Jiří Cihlář            

 

                     

Co přináší novela stavebního zákona nového v územním plánování

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

1. ledna 2018 vstoupí v účinnost další novela stavebního zákona.  Dotýká se jak územního plánování, tak povolování staveb. Novela přináší množství změn, které by podle tvůrců měly přispět ke zjednodušení a urychlení mnohých postupů. V tomto příspěvku se bez ambice na úplnost zamýšlíme nad tím, v čem se konkrétně právní úprava v oblasti územního plánování mění.

Náhrady za omezení vlastnického práva v územním plánování - seminář 29. 11. 2017

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Ve spolupráci se společností Vodní zdroje Ekomonitor s. r. o.  pořádáme akreditovaný seminář "Náhrady za omezení vlastnického práva v územním plánování". Seminář se koná v Brně dne 29. 11. 2017. Seminář je určen pro obecní a krajské samosprávy, pro orgány územního plánování, pro projektanty územních plánů i pro případné další zájemce o téma územního plánování. Seminář se zaměřuje na vysvětlení principu náhrad za omezení stanovená územními plány a analyzuje dosavadní rozhodnutí správních i civilních soudů k tomuto tématu.