Novinky

Seminář Zákon o ochraně ovzduší v praxi

Napsal JUDr. Michal Bernard, Ph.D., advokát –

Ve spolupráci se vzdělávací agenturou BOVA pořádáme seminář Zákon o ochraně ovzduší v praxi. Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání. Seminář se uskuteční dne 6.11.2014 od 9:00 v budově ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1.

Nabídka odborné právní praxe

Napsal Advokátní kancelář Dohnal & Bernard –

Advokátní kancelář Dohnal & Bernard, s.r.o. nabízí studentům 3., 4. a 5. ročníku právnických fakult odbornou právní praxi v kancelářích v Táboře a v Jílovém u Prahy.

Rušení úprav směrné části územního plánu Prahy

Napsal JUDr. Michal Bernard, Ph.D., advokát –

Tzv. regulativy, neboli kódy využití území, byly nejen v Praze dlouhodobě měněny pouhou úpravou směrné části, navýšením kódu využití území. Tyto změny vedly k situacím, kdy sice řádně schválený územní plán počítal s nízkou zástavbou rodinných domků, ale jedním rozhodnutím stavebního úřadu zde bylo možné umístit i několikapatrové obytné budovy.

Dvojí vítězství u NSS ve věci zkušebního provozu

Napsal JUDr. Michal Bernard, Ph.D., advokát –

Advokátní kancelář Dohnal & Bernard dosáhla dvou vítězství u Nejvyššího správního soudu v Brně ve věci zkušebního provozu. Obě kauzy si byly velmi podobné. První z rozsudků se týkal zkušebního provozu na Silničním okruhu kolem Prahy (v úseku Modletice – Jesenice). Magistrát hl. m. Prahy (jako stavební úřad) spolu s Ředitelství silnic a dálnic (jako investorem) opakovaně prodlužoval zkušební provoz na SOKP již od září 2010. Obce v okolí této komunikace jsou vystaveny nadlimitními hluku, přesto nebyly účastníky řízení, nebyl tedy zohledněn jejich názor a o rozhodnutích dokonce ani nebyly informovány.