• slide

Účastenství spolků a žaloby proti povolení dle stavebního zákona

Napsal Mgr. Jan Trachta, advokátní koncipient –

Problematika účastenství spolků podle stavebního zákona se neustále mění a vyvíjí, a to jak s ohledem na nově vydávanou judikaturu, tak i nově přijaté právní předpisy. V mnoha případech však zůstává jedinou možností podání žaloby proti povolení vydávaných dle stavebního zákona. Níže se můžete dočíst, jaké jsou současné možnosti účasti spolků v těchto řízeních.

Blíže k Jednotnému enviromentálnímu stanovisku - 1. část

Napsal Mgr. Zuzana Vondráčková –

Jednotné enviromentální stanovisko je pravděpodobně jedno z nejvýznamnějších témat skloňovaných s novelizací stavebního zákona. I u jednotného enviromentálního stanoviska (dále jen „JES“ můžeme hovořit o dělené účinnosti, stejně, jako je tomu u celého stavebního zákona. Platí tedy, že vyhrazené stavby budou dle nového stavebního zákona povolovány již od 1.1.2024. U ostatních staveb až od 1.7.2024. Pokud je Vaší otázkou, proč takovéto stanovisko vůbec vzniklo, dostanete v dalším odstavci odpověď.

Náhrada za pozemky obestavěné komunikacemi

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Soudy konstantně rozhodují tak, že vlastníkům pozemků, na kterých se nachází „cizí“ komunikace, náleží náhrada, resp. vydání bezdůvodného obohacení. Samozřejmě pouze v případě, kdy není mezi vlastníkem pozemků a vlastníkem komunikace dohodnuto bezplatné užívání pozemků. Nejvyšší soud se zabýval také situací, kdy je pozemek komunikací obestavěn, ale samotná komunikace se na něm nenachází. Dospěl k závěru, že i v takovém případě vzniká vlastníkovi komunikace, resp. jejímu provozovateli bezdůvodné obohacení, které je povinen vydat.

Stručně o stavební uzávěře

Napsal JUDr. Michal Bernard, Ph.D., advokát –

Stavební uzávěra je nástrojem pro obce, aby omezily nežádoucí stavební činnost před vydáním nového územního plánu nebo jeho změny, který bude regulovat území obce. Jedná se územní opatření, které vydává rada obce, případně tam, kde se rada obce nevolí tak zastupitelstvo obce, formou opatření obecné povahy.

Průvodce stavebním zákonem: aneb co znamená novelizace pro Vás?

Napsal Mgr. Zuzana Vondráčková –

Novelizace stavebního zákona je klíčovým momentem týkající se stavebního procesu. Nový stavební zákon byl schválen v roce 2021, závěrečnou podobu (nebo v to alespoň na delší dobu můžeme doufat) dostal až novelou, která byla podepsána dne 22.5.2023 prezidentem republiky. Novelizace přináší úpravy, které mohou výrazně ovlivnit stavební projekty a veřejnou politiku v oblasti stavebního práva. V tomto článku si přiblížíme důležité aspekty novely stavebního zákona a zhodnotíme jejich význam.