• slide

Rozšířili jsme náš tým

Napsal JUDr. Michal Bernard, Ph.D., advokát –

Naše advokátní kancelář začátkem letošního roku rozšířila své řady o další novou posilu, advokátní koncipientku Mgr. Lindu Kuličovou.

PF 2023

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Vážené klientky a klienti, vážené kolegyně a kolegové, vážení přátelé!

Celý tým Advokátní kanceláře Dohnal & Bernard Vám přeje klidný zbytek roku 2022 a vydařený rok 2023.

 

Vítězslav Dohnal    Michal Bernard

Filip Čierny   Jiří Cihlář    Jan Trachta

 

 

Změna dokončené stavby vs. novostavba

Napsal JUDr. Michal Bernard, Ph.D., advokát –

V posledních letech je možné sledovat velký zájem o přestavby dříve rekreačních objektů, chat, chalup a jiných objektů na stavby, které mají fakticky sloužit trvalému bydlení. V mnoha případech dochází k realizaci zcela odlišné a nové stavby, která má s původní stavbou společné pouze základy. Často tak dochází k situacím, že vznikají nové stavby i na místech, kde územní plány novostavby nepovolují, Dochází tak k obcházení podmínek územních plánů a vzniku staveb reálně užívaných k trvalému bydlení tam, kde to není z pohledu obce vhodné.

Sberbank CZ v insolvenčním řízení

Napsal JUDr. Michal Bernard, Ph.D., advokát –

V dubnu letošní roku odebrala ČNB bankovní licenci Sberbank CZ, a to z důvodu zhoršení její situace kvůli odlivu vkladu v důsledku ruské agrese vůči Ukrajině. V souladu s platnou právní úpravou měla Sberbank CZ, a.s. dvě možnosti, a to buď přihlásit se do insolvence či likvidace. Městský soud nejprve na návrh ČNB rozhodl 2.5.2022 o likvidaci Sberbank CZ, a.s., neboť byl předpoklad, že banka bude schopna dostát povinnostem vůči všem svým věřitelům. Dne 29.7.2022 však společnost vstoupila na vlastní žádost do insolvence.