Velvyslanec Bijan Sabet předal ocenění v úterý 12. prosince 2023 na slavnostní večerní recepci ve své rezidenci.  Ocenění se uděluje každoročně k Mezinárodnímu dni lidských práv jako výraz uznání osobnostem nebo subjektům, které se mimořádně zasloužily o rozvoj lidských práv v České republice. 

 Slavnostní projev přednesla kromě pana velvyslance také Klára Šimáčková Laurenčíková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva.

K držitelům ceny z minulých let patří např. Magda Faltová, Elena Gorolová, Gwendolyn Albert, Monika Šimůnková, Veronika Ježková, Šimon Pánek, Anna Šabatová, Oldřich Kužílek a řada dalších.