Pro koho je seminář určený

Seminář je vhodný pro zástupce obecních a krajských samospráv, úředníky obcí, krajů a ministerstev (zdravotnictví a dopravy), krajských hygienických stanic a zdravotních ústavů, pro provozovatele zdrojů hluku (průmysl, doprava) i odbornou či laickou veřejnost a představitele nevládních organizací a občanských poraden.

Rámcový obsah semináře

Nový zákon o ochraně ovzduší je účinný již více než čtyři roky. Seminář je zaměřen zejména na aplikaci této právní normy v praxi, stěžejní instituty a výklad problematických ustanovení.

  • Úvod: pojem hluku, účinky hluku na zdraví, zdroje hluku, hlučnost v ČR, výsledky strategického hlukového mapování
  • Opatření ke snížení hlukové zátěže
  • Přehled platných předpisů (národní, EU)
  • Povinnosti provozovatelů zdrojů hluku
  • Orgány ochrany veřejného zdraví a další subjekty
  • Hygienické limity hluku (limity pro vnitřní a vnější prostor)
  • Povolení nadlimitního zdroje hluku
  • Strategické hlukové mapy a akční plány
  • Soudní judikatura, žaloby na ochranu před hlukem
  • Platné a připravované novely zákona o ochraně veřejného zdraví a dalších předpisů

Konkrétní zaměření semináře je možné přizpůsobit požadavkům objednatele.

Lektoři

Advokát JUDr. Michal Bernard, PhD., ., problematice hluku se dlouhou dobu věnuje v praxi, spoluautor publikace „Právní ochrana před hlukem“ (nakladatelství Linde).

Délka semináře

Podle domluvy s objednatelem od 2 do 6 hodin.

Cenové podmínky

Na základě individuální domluvy v závislosti na délce semináře a počtu účastníků.

Kontakt

JUDr. Michal Bernard, PhD., e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 773 991 250