Jedná se o tzv. vázané účty (někdy nazývané účty správy kupní ceny). Na základě této smlouvy mezi kupujícím, prodávajícím a bankou banka peníze vyplatí jen po splnění předem dohodnutých podmínek. Ten, kdo peníze na účet vložil, s nimi nemůže rovněž disponovat. Obě strany tak mají jistotu uspokojení svých práv.