Naše kancelář obývá první patro historického, gotického domu, dříve zvaného „Starý rathaus“. Dům byl po roce 1620 přestavěn v klášterní kapli. Klášter Panny Marie di Loreta byl vysvěcen v roce 1623, jako minoritský, pod ochranou kláštera sv. Josefa v Praze. Klášter byl zrušen patentem Josefa II. v roce 1781, fakticky zlikvidován v roce 1785. Majetek řeholního domu byl převeden na farní kostel, budovy kostela a kláštera byly prodány a přestavěny na měšťanské domy čp. 18 až čp. 22. Klášter a kostel (dnes čp. 19 a čp. 20) převzal pan Attl.

Oltář se soškou panny Marie Loretánské z r. 1734 byl umístěn v kostele sv. Vojtěcha na náměstí (soška nyní ve sbírkách Regionálního muzea v Jílovém). Kopie sošky by se zanedlouho díky ochotě majitelů měla objevit na domě, na svém původním místě v kapličce ve zdi nad průjezdem.

Rádi vás přivítáme v našich nových prostorách.

Za celou jílovskou pobočku Michal Bernard