V prvé řadě můžete žádat o zásah krajskou hygienickou stanici. Pokud nebudete úspěšní, můžete se tzv. sousedskou žalobou domáhat toho, aby soud provozovateli zdroje hluku přikázal se nepřiměřeného hlučení zdržet.

Praktickou příručku pro ty, kdož jsou hlukem obtěžováni, vydalo pod názvem "Právní ochrana před hlukem" v závěru roku 2008 nakladatelství Linde. Doporučuji!