V průběhu soudního jednání se rovněž ukázalo, že úředníci vědomě nepravdivě uváděli, že proběhlo posouzení vlivů na životní prostředí. Nyní se čeká na písemné vyhotovení rozsudku, v němž se soud vysloví také k dalším namítaným nezákonnostem, například špatnému vypořádání námitek, rozporu s právem EU a chybějícímu stanovisku Ministerstva pro místní rozvoj. Rozsudek poté bude možné nalézt na http://www.nssoud.cz, sp. zn. 9 Ao 2/2008.