Mgr. Vítězslav Dohnal

Pozice

ADVOKÁT

Adresa

Klokotská 103, 390 01 Tábor

E-mail

dohnal@dohnalbernard.cz

Telefon

+420 776 834 534

Dat.schránka

4vjhshk

Ev.č. ČAK

12191

Sledovat

Advokátem od roku 2008. Věnuje se právním otázkám územního rozvoje, správnímu právu a občanskoprávním sporům.

Profil

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Mluví anglicky, rusky a polsky.

Od roku 2008 působí jako advokát v Táboře. Ve své praxi se věnuje všem odvětvím práva. Specializuje se na správní a stavební právo, občanskoprávní spory a trestní právo. Zaměřuje se na tématiku územního plánování, a to zejména z pohledu soudního přezkumu. V této oblasti vede semináře a workshopy pro úředníky, projektanty a další zájemce. Zabývá se také otázkou náhrad za omezení vlastnického práva územními plány a stavebními uzávěrami.

V oblasti občanského práva se věnuje případům sporů mezi spoluvlastníky.

Zastupuje své klienty před soudy včetně Nejvyššího správního soudu a soudu Ústavního.

Je spoluautorem komentáře ke správnímu řádu a k zákonům o přístupu k informacím. Podílel se na vydání publikace Globální problémy profesní etiky právníků.

Od roku 2003 byl ředitelem Pro bono aliance, neziskové organizace, která se zabývá právním vzděláváním, zvyšováním dostupnosti právní pomoci a profesní etikou právníků. Nyní je předsedou správní rady této organizace. V dostupnosti právní pomoci pro nemajetné a jinak znevýhodněné jednotlivce a skupiny vidí jeden z podstatných nedostatků fungování právního státu v ČR. Za své aktivity v oblasti zvyšování dostupnosti právní pomoci získal v roce 2020 ocenění Právník roku v kategorii PRO BONO.

Ve snaze přispět k vyšší důvěře ve fungování institucí organizuje projekt Právníci v ulici, v rámci nějž se v Táboře konají veřejné besedy s významnými právnickými osobnostmi.

Byl spoluzakladatelem Ekologického právního servisu (EPS), ve kterém působil až do roku 2008. V rámci EPS poskytoval právní poradenství v oblasti ochrany životního prostředí a lidských práv. Zaměřoval se na oblast transparentnosti veřejné správy, stavební právo, správní soudnictví a ústavní právo.

Externě spolupracuje s právnickými fakultami v Brně, Olomouci a Praze na projektech právního vzdělávání v oblasti profesní etiky a ochrany lidských práv. Jako externí vyučující působí také na Vysoké škole regionálního rozvoje, kde má na starosti semináře ze správního práva.