Mgr. Filip Čierny

Pozice

SPOLUPRACUJÍCÍ ADVOKÁT

Adresa

Klokotská 103, 390 01 Tábor

E-mail

cierny@dohnalbernard.cz

Telefon

+420 774 266 291

Dat.schránka

zf4shgt

Ev.č. ČAK

16817

Advokátem od roku 2016. Zaměřený na smluvní vztahy ve výstavbě s přesahem do práva obcí a korporací.

Profil

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.

Již během studia na právnické fakultě vykonával praxi v advokátních kancelářích. V průběhu magisterského studia se věnoval zejména obchodnímu právu a právu zdravotní péče. Studium ukončil diplomovou prací na téma mezistátní hrazení zdravotní péče. Po absolvování vysoké školy pracoval v právním útvaru významné stavební společnosti. Z jeho praxe vyplývá specializace na problematiku stavebního práva, zejména obchodních smluv a souvisejících právních vztahů.

V advokátní kanceláři Mgr. Vítězslava Dohnala pracoval jako advokátní koncipient od roku 2012, od roku 2016 je zapsán v seznamu advokátů a s naší kanceláří spolupracuje.

Věnuje se zejména právu občanskému, právním problémům obcí a korporací s přesahy do všech odvětví práva, vč. práva správního. Příležitostně publikuje k právním aspektům myslivosti.

Aktivně hovoří anglicky a francouzsky.

Mgr. Filip Čierny - nejnovější články