JUDr. Michal Bernard, Ph.D.

Pozice

ADVOKÁT

Adresa

Masarykovo nám. 20, 254 01 Jílové u Prahy

E-mail

bernard@dohnalbernard.cz

Telefon

+420 773 991 250

Dat.schránka

2j5wqrg

Ev.č. ČAK

14936

Advokátem od roku 2013. Specializuje se na právo životního prostředí, územní plánování, stavební, správní a občanské právo.

Profil

Po absolvování Gymnázia Budějovická v Praze vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Zde také úspěšně složil státní rigorózní zkoušku a v prosinci 2010 úspěšně dokončil doktorandské studium s disertační prací na téma Přístup k soudům ve věcech ochrany životního prostředí. V rámci studia na fakultě byl též vyslán na studijní pobyt na Královskou univerzitu v Belfastu.

Během studia na právnické fakultě se věnoval azylovému a cizineckému právu v rámci praxe v Organizaci pro pomoc uprchlíkům. Aktivně též spolupracoval s právnickou organizací Ekologický právní servis, kde také po ukončení studia na PF UK v roce 2005 začal pracovat. Věnoval se zde posuzování implementace evropských směrnic, byl garantem právní poradny v rámci projektu Jihočeské sítě ekologických poradenských center a zabýval se problematikou hluku a znečištění ovzduší z dopravy. Je autorem publikace Právní ochrana před hlukem vydanou v nakladatelství Linde.

Od září 2008 nastoupil na Ministerstvo životního prostředí jako právník odboru ochrany ovzduší, kde zabezpečoval právní a legislativní agendu ochrany ovzduší. Intenzivně se zabýval přípravou nového zákona o ochraně ovzduší, metodickým vedením orgánů ochrany ovzduší a právním výkladům v dané oblasti.

Zabývá se i problematikou vzdělávání úředníků a školení pro odbornou veřejnost – je akreditovaným školitelem Institutu pro místní správu a řady vzdělávacích agentur.

V advokátní kanceláři Mgr. Vítězslava Dohnala pracoval jako advokátní koncipient od 1. 10. 2010. Od 1. 7. 2013 je zapsán do seznamu advokátů. Specializuje se na právo životního prostředí, územní plánování, stavební, správní a občanské právo. Věnuje se také právu EU.