Semináře

Náhrady za omezení vlastnického práva v územním plánování

Seminář s využitím množství praktických příkladů přinese celkový přehled o tom, ve kterých situacích a za jakých podmínek může vlastníkům vzniknout právo na náhradu za omezení či znemožnění výstavby. Výklad se bude odvíjet od dostupné judikatury soudů

Změnou regulace v územně plánovací dokumentaci se mohou výrazně změnit podmínky pro to, jaké stavby a s jakými parametry mohou vlastníci v území realizovat. Může dokonce dojít k tomu, že výstavba bude zcela znemožněna. Při každé takové změně v neprospěch vlastníků pozemků vzniká otázka, zda bude dané město či obec muset za omezení či znemožnění výstavby platit vlastníkům nějakou náhradu a jak vysoká by taková náhrada měla být. Tyto úvahy otevírají prostor pro ovlivnění samotné územně plánovací činnosti a následně i pro spory o náhrady.

Pro koho je seminář určený

Seminář je určen jak pro advokátky, advokáty, koncipientky a koncipienty, stejně jako pro zastupitelky, zastupitele, pracovnice a pracovníky správních úřadů či pro vlastnice a vlastníky nemovitostí.

Rámcový obsah semináře

Seminář s využitím množství praktických příkladů přinese celkový přehled o tom, ve kterých situacích a za jakých podmínek může vlastníkům vzniknout právo na náhradu za omezení či znemožnění výstavby. Výklad se bude odvíjet od dostupné judikatury soudů a lektoři v něm budou věnovat pozornost zejména těmto otázkám:

  • Jak spolu souvisí pořizování územního plánu a rozhodování o náhradách za omezení vlastního práva?
  • Je každá změna regulace územním plánem omezením vlastnického práva?
  • V jakých případech je náhrada vyloučena?
  • Jak co nejvíce snížit riziko náhrady?
  • Od čeho se odvíjí výše náhrady?
  • Jak probíhá proces vymáhání náhrady a jaká jsou jeho rizika?

Lektoři

Mgr. Vítězslav Dohnal – jako advokát se zabývá územním plánováním a stavebním právem již více než 15 let. Zastupuje vlastníky i samosprávy v soudních řízeních týkajících se územního rozvoje

Mgr. Zuzana Kadlecová – dlouholetá asistentka soudců na správním úseku, nyní externí spolupracovnice advokátní kanceláře

Forma semináře

On-line s využitím prostředí ZOOM

Délka semináře

3 hodiny

Cena a platba

  • 2100,- Kč bez DPH (2541,- Kč včetně DPH)
  • platí se na základě faktury, kterou obdrží všichni účastníci emailem v den konání akce
  • všichni přihlášení účastníci (včetně těch, kteří se nebudou moci účastnit) obdrží videozáznam z akce a podkladovou prezentaci

Přihlašování

On-line formulářem: https://forms.gle/LY4kAYAzwN1gLQ2g9 

Kontakt

Mgr. Vítězslav Dohnal, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 776 834 534