Semináře

Vyvlastnění

Termín konán: 26. dubna 2023, 13:00 - 16:00 hod.

Seminář s využitím praktických příkladů přinese celkový přehled o tom, kdy je možné pozemky a stavby vyvlastňovat, jaké podmínky musí být splněny pro nucené odnětí či omezení vlastnického práva, jak probíhá řízení o něm, jaké náhrady se za vyvlastnění poskytují apod.

Byť patří vlastnické právo k právům ústavně zaručeným, nejde o právo neomezené. Zásahy do něj jsou ve výjimečných případech přípustné i v demokratické společnosti. Právě proto, že se jedná o zásah do ústavně zaručeného práva, klade právní úprava na správní orgány, ale i účastníky řízení velké nároky. Pokud už k vyvlastňování dojde, jedná se zpravidla o konfliktní situaci s nutností pečlivě řešit množství potenciálně sporných otázek. Těmi se pak následně často zabývají také soudy, na které se nespokojení účastníci řízení mohou obracet.

Pro koho je seminář určený

Seminář je určen jak pro advokátky, advokáty, koncipientky a koncipienty, stejně jako pro zastupitelky, zastupitele, pracovnice a pracovníky správních úřadů či pro vlastnice a vlastníky nemovitostí.

Rámcový obsah semináře

Seminář s využitím praktických příkladů přinese celkový přehled o tom, jaké podmínky musí být splněny pro nucené odnětí či omezení vlastnického práva a jak probíhá řízení o něm. Do výkladu bude zahrnuta dostupná judikatura soudů a lektoři v něm budou věnovat pozornost zejména těmto otázkám:

 • jaké jsou ústavněprávní základy omezení vlastnického práva
 • jaká je vazba vyvlastňování na územní plánování
 • ve kterých případech a situacích je vyvlastnění přípustné, jaké podmínky je potřeba splnit
 • jak probíhá vyvlastňovací řízení a jaké jsou náležitosti rozhodnutí o něm
 • jak se mohou vlastníci bránit před zahájením vyvlastňovacího řízení a v jeho průběhu
 • jakých chyb se úřady často při vyvlastňování dopouštějí
 • jaké jsou podmínky a jaký je průběh soudního přezkumu rozhodnutí o vyvlastnění
 • jaká jsou specifika vyvlastňování dle tzv. liniového zákona
 • jaké náhrady náleží za vyvlastnění a jaké jiné náhrady mohou být s přípravou veřejně prospěšných staveb spojeny

Lektoři

Mgr. Vítězslav Dohnal – jako advokát se zabývá územním plánováním a stavebním právem již více než 15 let. Zastupuje vlastníky i samosprávy ve správních i soudních řízeních týkajících se územního rozvoje

Mgr. Zuzana Kadlecová – dlouholetá asistentka soudců na správním úseku, nyní externí spolupracovnice advokátní kanceláře

Forma semináře

On-line s využitím prostředí ZOOM

Délka semináře

3 hodiny

Cena a platba

 • 1800,- Kč bez DH (2178,- Kč včetně DPH)
 • platí se na základě faktury, kterou obdrží všichni účastníci emailem v den konání akce
 • všichni přihlášení účastníci (včetně těch, kteří se nebudou moci účastnit) obdrží videozáznam z akce a podkladovou prezentaci

Přihlašování

On-line formulářem: https://forms.gle/V4bUzRxGHuH5XrFY9

Kontakt

Mgr. Zuzana Kadlecová, tel.: 776 003 356, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.