Právní služby

Rodinné právo

V oblasti rodinného práva pomáháme našim klientům např. při následujících situacích:

  • rozvody – pokud už opravdu není možné manželství zachránit, je vhodné jej ukončit pokud možno po vzájemné dohodě. Dohoda je samozřejmě žádoucí zejména, pokud mají manželé nezletilé děti. Pro tento případ je nejlepší jít cestou dohodnutého - tzv. nesporného rozvodu. Ten vyžaduje soudem schválenou dohodu o úpravě poměrů k nezletilým dětem a dohodu o vypořádání majetku (s ověřenými podpisy). Další podmínkou je to, že manželství trvalo alespoň rok a manželé spolu déle než 6 měsíců nežijí. Pokud se nepodaří o podmínkách rozvodu dohodnout, zastupujeme klienty také v rozvodech sporných.
  • úprava poměrů k nezletilým dětem – jedná se nejčastěji o stanovení výživného a o úpravu toho, kdo bude mít dítě ve své osobní péči a jaký bude rozsah kontaktu dětí s druhým rodičem, případně zda jsou objektivní důvody pro střídavou péči. Podmínkou pro naše zapojení do případu je to, že námi zastupovaný klient nebrání bezdůvodně druhému partnerovi v kontaktu s dětmi a že nevyužívá děti jako nástroj pomsty či nátlaku.
  • majetková vypořádání – pro klienty připravujeme dohody o rozdělení a vypořádání majetku, který manželé shromáždili za trvání manželství. Dbáme na to, aby naši klienti nezískali majetek jen na papíře, ale aby jej mohli i v budoucnu reálně užívat. Snažíme se zajistit majetek i pro případ budoucích exekučních řízení druhého z manželů.