Právní služby

Naše služby

Advokátní kancelář Dohnal & Bernard se věnuje všem oblastem práva:

 • územní plány, stavební právo - např. územní plánování, územní řízení, smlouvy ve výstavbě
 • občanské právo – např. nájmy, sousedské spory, náhrada škody
 • realitní právo – převody nemovitostí, advokátní úschovy, katastr nemovitostí apod.
 • správní právo – např. stavební řízení, pozemní komunikace, přestupky, právo na informace, účast v řízeních apod.
 • komunální právo – zákon o obcích, zákon o Praze, obecně závazné vyhlášky
 • trestní právo - obhajoba klientů ustanovených soudem, zastupování poškozených
 • obchodní právo – např. obchodní smlouvy, zakládání společností apod.
 • pracovní právo – např. uzavírání pracovního poměru, výpovědi apod.
 • ústavní právo – zejména ústavní stížnosti
 • právo životního prostředí - např. ochrana před hlukem či znečištěným ovzduším a zápachem, proces EIA, integrovaná povolení atd.

 


 

Právní služby advokátní kanceláře Dohnal & Bernard zahrnují:

 • právní poradenství
 • zastupování v soudních či správních řízeních, včetně Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu, Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva
 • sepisování smluv a dalších právních úkonů
 • zpracovávání právních rozborů
 • školení ve všech oblastech práva
 • zpracovávání či připomínkování legislativních návrhů
 • advokátní úschovy peněz při převodech nemovitostí