Novinky

Povinná elektronizace ve veřejných zakázkách

Napsal JUDr. Michal Bernard, Ph.D., advokát –

Od 18. října 2018 nabude účinnosti ustanovení § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Toto ustanovení upravuje povinnosti v oblasti komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem, která musí dle nové úpravy probíhat již jen elektronickou cestou. Nová úprava dopadne i na řízení, která již začala běžet před její účinností.

Náhrady za omezení vlastnického práva v územním plánování - seminář 10. 10. 2018

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Ve spolupráci se společností Vodní zdroje Ekomonitor s. r. o.  pořádáme akreditovaný seminář "Náhrady za omezení vlastnického práva v územním plánování". Seminář se koná v Praze dne 10. 10. 2018. Seminář je určen pro obecní a krajské samosprávy, pro orgány územního plánování, pro projektanty územních plánů i pro případné další zájemce o téma územního plánování. Seminář se zaměřuje na vysvětlení principu náhrad za omezení stanovená územními plány a analyzuje dosavadní rozhodnutí správních i civilních soudů k tomuto tématu.

Návrh Metropolitního plánu Prahy zveřejněn

Napsal JUDr. Michal Bernard, Ph.D., advokát –

Na stránkách Institutu plánování a rozvoje hl.m. Prahy byl zveřejněn návrh nového územního plánu Prahy, tzv. Metropolitní plán. Jedná se o návrh ke společnému jednání ve smyslu § 50 stavebního zákona. Oficiální zveřejnění návrhu bude oznámeno veřejnou vyhláškou, kterou současně bude uvedená dokumentace ve smyslu § 50 odst. 3 stavebního zákona doručena. Podle informací Magistrátu hl.m. Prahy předpokládané zveřejnění uvedené veřejné vyhlášky na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy je dne 11. 6. 2018. 

Článek na epravo.cz: Trampoty s úplným znění územních plánů

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Na právnickém serveru epravo.cz jsme publikovali příspěvek "Trampoty s úplným zněním územních plánů". Věnuje se podrobněji nově zavedenému institutu úplného znění územního plánu, který zavedla poslední novela stavebního zákona pro pořizování změn územního plánu. Příspěvek se zabývá zejména tím, zda může mít spor o správnost úplného znění vliv na účinnost změny územního plánu.

Jak zkomplikovat umísťování staveb - závazné stanovisko orgánu ÚP

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

O novele stavebního zákona jsme již na našich webových stránkách informovali. I o tom, že deklarované zjednodušení se v mnoha ohledech příliš nepovedlo. Dalším příkladem toho, jak se úmysl zákonodárce může nakonec s praxí dost podstatně minout, je nově vytvořený institut závazného stanovisko a orgánu územního plánování podle § 96b novelizované stavebního zákona. To u mnohých úřadů způsobuje zdržení v řádech měsíců.