Novinky

Návrh Metropolitního plánu Prahy zveřejněn

Napsal JUDr. Michal Bernard, Ph.D., advokát –

Na stránkách Institutu plánování a rozvoje hl.m. Prahy byl zveřejněn návrh nového územního plánu Prahy, tzv. Metropolitní plán. Jedná se o návrh ke společnému jednání ve smyslu § 50 stavebního zákona. Oficiální zveřejnění návrhu bude oznámeno veřejnou vyhláškou, kterou současně bude uvedená dokumentace ve smyslu § 50 odst. 3 stavebního zákona doručena. Podle informací Magistrátu hl.m. Prahy předpokládané zveřejnění uvedené veřejné vyhlášky na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy je dne 11. 6. 2018. 

Článek na epravo.cz: Trampoty s úplným znění územních plánů

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Na právnickém serveru epravo.cz jsme publikovali příspěvek "Trampoty s úplným zněním územních plánů". Věnuje se podrobněji nově zavedenému institutu úplného znění územního plánu, který zavedla poslední novela stavebního zákona pro pořizování změn územního plánu. Příspěvek se zabývá zejména tím, zda může mít spor o správnost úplného znění vliv na účinnost změny územního plánu.

Jak zkomplikovat umísťování staveb - závazné stanovisko orgánu ÚP

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

O novele stavebního zákona jsme již na našich webových stránkách informovali. I o tom, že deklarované zjednodušení se v mnoha ohledech příliš nepovedlo. Dalším příkladem toho, jak se úmysl zákonodárce může nakonec s praxí dost podstatně minout, je nově vytvořený institut závazného stanovisko a orgánu územního plánování podle § 96b novelizované stavebního zákona. To u mnohých úřadů způsobuje zdržení v řádech měsíců. 

Územní plány se dají ubránit

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Pro mnohé obce a města se soudní přezkum územních plánů stal bezmála noční můrou. Soudy opravdu hledí na územně plánovací činnost obcí (i krajů) poměrně přísně. To ovšem zdaleka neznamená, že by každá podaná žaloba byla úspěšná.  Příkladem z poslední doby mohou být dva soudní spory, v nichž města s naší pomocí uspěla.

Návrat předkupního práva spoluvlastníků nemovitostí

Napsal Mgr. Filip Čierny, spolupracující advokát –

1. lednem 2018 nastala odložená účinnost ustanovení tzv. technické novely Občanského zákoníku (zákon č. 460/2016 Sb.), ustanovující zákonné předkupní právo spoluvlastníků k nemovité věci. Po období let 2014 až 2017 se tak v prakticky totožné podobě navrací předkupní právo spoluvlastníků nemovité věci, resp. k podílům ostatních spoluvlastníků.