Novinky

Sberbank CZ v insolvenčním řízení

Napsal JUDr. Michal Bernard, Ph.D., advokát –

V dubnu letošní roku odebrala ČNB bankovní licenci Sberbank CZ, a to z důvodu zhoršení její situace kvůli odlivu vkladu v důsledku ruské agrese vůči Ukrajině. V souladu s platnou právní úpravou měla Sberbank CZ, a.s. dvě možnosti, a to buď přihlásit se do insolvence či likvidace. Městský soud nejprve na návrh ČNB rozhodl 2.5.2022 o likvidaci Sberbank CZ, a.s., neboť byl předpoklad, že banka bude schopna dostát povinnostem vůči všem svým věřitelům. Dne 29.7.2022 však společnost vstoupila na vlastní žádost do insolvence.

Odškodnění pozůstalých

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Život občas přináší i velmi smutné a někdy až drastické události a zkušenosti. K nejtragičtějším patří smrt blízkého člověka. Takovou ztrátu nelze penězi nahradit. Přesto je logické, že pokud už k takové tragické události dojde cizím zaviněním, dává právní řád pozůstalým právo získat náhradu nemajetkové újmy od toho, kdo smrt způsobil.

Obtěžuje nebo omezuje Vás „černá“ stavba v sousedství? Obraťte se na soud!

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Český právní řád, resp. jeho výklad ze strany správních soudů, dlouhou dobu neumožňoval, aby soudy zasáhly proti neochotě stavebních úřadů vést řízení o odstranění nepovolené stavby. To se změnilo rozsudkem rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 26. března 2021, č. j. 6 As 108/2019-39. 

Hledáme koncipientky/koncipienty

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Advokátní kancelář Dohnal & Bernard, s.r.o. hledá kolegyně či kolegy na obsazení místa advokátních koncipientek/koncipientů pro kanceláře v Táboře a/nebo v v Jílovém u Prahy.