Novinky

Stavební právo a pozastávka – dopady insolvence

Napsal Mgr. Filip Čierny, spolupracující advokát –

Výstavba staveb je obvykle realizována v rámci podnikatelské činnosti smluvních stran.  Všechny smluvní vztahy ve výstavbě mají rizika, s nadsázkou by tak bylo možno uvést, že se jedná o riziko podnikání. Není garantováno, že z každé zakázky budou mít všichni zisk. Na druhou stranu v rámci podnikání je smyslem a účelem této činnosti zisk vytvářet.

PF 2022

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Vážení klienti, vážení kolegové, vážení přátelé!

Celý tým Advokátní kanceláře Dohnal & Bernard Vám přeje klidný zbytek roku 2021 a vydařený rok 2022.

Vítězslav Dohnal    Michal Bernard

Filip Čierny   Jiří Cihlář    Jan Trachta

 

 

 

Nabídka odborné právní praxe

Napsal JUDr. Michal Bernard, Ph.D., advokát –

Advokátní kancelář Dohnal & Bernard, s.r.o. nabízí studentům 3., 4. a 5. ročníku právnických fakult odbornou právní praxi v kanceláři v Jílovém u Prahy. 

Zastupujeme historicky první řízení podle zákona o ekologické újmě – havárie na Bečvě

Napsal JUDr. Michal Bernard, Ph.D., advokát –

Naše advokátní kancelář zastupuje spolky Arnika, Vsetínské fórum a Český rybářský svaz, které naším prostřednictvím podaly žádost o uložení nápravných opatření podle zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě. Je to vůbec poprvé, kdy k postupu podle zmíněného zákona dochází.