Novinky

Ubránili jsme územní plány několika měst a obcí

Napsal JUDr. Michal Bernard, Ph.D., advokát –

V poslední době se naší advokátní kanceláři podařilo ubránit územní plány několika měst a obcí v řízeních o přezkumu územních plánů ve správním soudnictví. Územní plány a jejich změny se vydávají formou opatření obecné povahy a jsou přezkoumatelné ve správním soudnictví a v přezkumném řízení u krajského úřadu.

Nedostatečně identifikovaní vlastníci nemovitostí

Napsal JUDr. Michal Bernard, Ph.D., advokát –

Do konce roku 2023 je třeba zapsat do katastru nemovitostí chybějící údaje u tzv. nemovitostí s neznámým vlastníkem - nemovitosti vedené v katastru nemovitostí, které nemají zapsaného žádného vlastníka a nemovitosti vlastníků, kteří v katastru nemovitostí uvedeni sice jsou, ale zápis neumožňuje jejich dostatečnou identifikaci. Jinak hrozí, že o nemovitost vlastník přijde.

Náhrady za omezení vlastnického práva v územním plánování - seminář 11. 6. 2019

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Ve spolupráci se společností Vodní zdroje Ekomonitor s. r. o.  pořádáme akreditovaný seminář "Náhrady za omezení vlastnického práva v územním plánování". Seminář se koná v Brně dne 11. 6. 2019. Seminář je určen pro obecní a krajské samosprávy, pro orgány územního plánování, pro projektanty územních plánů i pro případné další zájemce o téma územního plánování. Seminář se zaměřuje na vysvětlení principu náhrad za omezení stanovená územními plány a analyzuje dosavadní rozhodnutí správních i civilních soudů k tomuto tématu.

PF 2019

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Vážení klienti, vážení kolegové, vážení přátelé!

Celý tým Advokátní kanceláře Dohnal & Bernard Vám přeje klidný zbytek roku 2018 a vydařený rok 2019.

Vítězslav Dohnal               Michal Bernard              
Romana Prokopová           Filip Čierny
Jiří Cihlář