Novinky

Nejvyšší správní soud zrušil změny pražského územního plánu

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Na základě žaloby tří vlastníků nemovitostí (které jsem měl tu čest zastupovat) a městské části Praha Suchdol (zastupoval Mgr. Luděk Šikola) zrušil Nejvyšší správní soud změny Z 1000/00 Územního plánu Hlavního města Prahy. Hlavními důvody se stala celková nepřehlednost a neurčitost schválených změn, chybějící posouzení vlivů na životní prostředí a nesoulad výsledných změn se schváleným zadáním.

Reklamace - pokud hraje prodejce

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Pokud má zboží koupené v obchodě vady, máte právo věc reklamovat. Prodejce je povinen reklamaci vyřídit do 30 dnů. Pokud tak neučiní, máte právo odstoupit od smlouvy i v případě, že by se jednalo o vady drobnější a snadno odstranitelné. Tuto možnost vám dává zákon o ochraně spotřebitele.