Novinky

Veřejný zájem při vyvlastňování stanovený zákonem

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Vlastnické právo není právem absolutním. To znamená, že je možné jej omezit při splnění zákonných podmínek. Podle Listiny základních práv a svobod je vyvlastnění možné pouze na základě zákona, ve veřejném zájmu a za náhradu. Splnění těchto podmínek se samozřejmě stává předmětem sporů. Jednu ze sporných otázek řešil opakovaně i Ústavní soud. Konkrétně to, zda je možné, aby zákon výslovně určil, že některé záměry jsou ve veřejném zájmu.

26. 4. 2023: Vyvlastnění - online seminář

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Nabízíme on-line seminář o vyvlastňování. Účastníci se  dozví například to, k čemu vyvlastnění může sloužit, jaké podmínky musí být splněny pro jeho použití, jak probíhá řízení o něm, jak se mohou vlastnici proti nucenému omezování či odnětí svého práva bránit nebo jaké náhrady mohou získat. Výklad se bude opírat o judikaturu soudů.

Přestěhovali jsme se do nové kanceláře

Napsal JUDr. Michal Bernard, Ph.D., advokát –

S potěšením oznamujeme, že naše jílovská pobočka se přestěhovala do nových prostor. Najdete nás stále na Masarykově náměstí, a to v čp. 20 (těsně vedle služebny Městské policie), s vchodem přímo z náměstí.

Vyvlastňování v justiční praxi 2. - nezbytný rozsah vyvlastnění

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Přinášíme druhý díl ze seriálu týkajícího se vyvlastňování. Tématu se věnujeme s využitím rozsudku  Krajského soudu v Českých Budějovicích v rozsudku ze dne 27. 4. 2022, čj. 61 A 7/2021-228, který se týká vyvlastňování nemovitostí dosud bránících dostavbě dálnice D3 kolem Tábora. V tomto díle se věnujeme otázce nezbytného rozsahu vyvlastnění.