Novinky

Pravidla pro vyúčtování nákladů na teplo a teplou vodu

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Při nájemním bydlení je pravidlem, že nájemníci některé služby nehradí přímo poskytovateli služby (např. teplárně), ale vlastníkovi nájemního domu. Ten má smlouvu s poskytovatelem služby. Nájemníci platí měsíční zálohy a vždy jednou za rok provádí majitel vyúčtování. Na jeho základě pak nájemníci buď musí uhradit nedoplatek (pokud byli zálohy stanoveny nízko) nebo jim majitel naopak vrací přeplatek.

Staré územní plány jsou soudně přezkoumatelné

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. Pl. ÚS 14/07 ze závěru loňského roku dospěl k závěru, že i územní plány schválené před účinností nového stavebního zákona (před 1. 1. 2007) podléhají soudnímu přezkumu jako tzv. opatření obecné povahy.

Ušetřete na soudních poplatcích, využijte elektronický platební rozkaz

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Již téměř rok existuje možnost podat žalobu s návrhem na vydání platebního rozkazu prostřednictvím elektronického formuláře připraveného Ministerstvem spravedlnosti. Pro žalobce je jistě zajímavé, že soudní poplatek se při využití elektronického platebního rozkazu snižuje ze 4 % na 2 % požadované částky.

I v trestním řízení máte právo na bezplatnou obhajobu

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Mnozí obvinění netuší, že i v rámci trestního řízení mohou požádat soud o přiznání práva na bezplatnou obhajobu nebo na obhajobu za sníženou odměnu. Této možnosti si nejsou vědomi zřejmě proto, že v případech nutné obhajoby si svého obhájce přímo neplatí. Náklady obhajoby hradí stát a teprve v případě odsuzujícího rozsudku je odsouzenému uložena povinnost nálady obhajoby státu zpětně nahradit.