Novinky

Otázka pořizování kopie projektové dokumentace ve správním spisu

Napsal JUDr. Michal Bernard, Ph.D., advokát –

Právo nahlížet do správního spisu a pořizovat z něj kopie je právem každého účastníka správního řízení, které je považováno za esenciální součást práva na spravedlivý proces zaručeného čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Toto právo však není zcela neomezené a dle stavebního zákona účastníci správního řízení nemají právo pořídit kopii veškerých dokumentů, které jsou součástí spisu. Restriktivnímu výkladu stavebních úřadů se však postavil Nejvyšší správní soud.

PF 2021

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Vážení klienti, vážení kolegové, vážení přátelé!

Celý tým Advokátní kanceláře Dohnal & Bernard Vám přeje klidný zbytek roku 2020 a vydařený rok 2021.

Vítězslav Dohnal
Romana Prokopová
Jiří Cihlář

Michal Bernad
Filip Čierny
Jan Trachta

 

 

Podpora pro subjekty zasažené v souvislosti s pandemií

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Přinášíme vám stručný přehled programů a možných úlev, jejichž cílem je zmírnit dopady jednotlivých opatření vlády ČR z titulu pandemie onemocnění COVID – 19. Konkrétní informace naleznete vždy na stránkách uvedených v odkaze u každého z níže uvedených programů.

Smluvní vztahy ve světle zákazů a omezení ze strany veřejné moci

Napsal Mgr. Filip Čierny, spolupracující advokát –

V souvislosti se současnou mimořádnou situací doporučujeme zejména obchodní klientele do nově uzavíraných smluv inkorporovat ujednání řešící možné problémy s dodávkami materiálů či omezení na pracovním trhu. I ujednání formy proklamativních prohlášení mohou mít podstatný dopad do práv a povinností ze smluv a přinášet rizika vzniku škody a omezovat rozsah možné aplikace liberačního institutu tzv. vyšší moci dle občanského zákoníku.   

Opatření vlády - co platí a co ne

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Vládní informační chaos bohužel pokračuje. Ministři různě plácají do médií o opatřeních, která se chystají, o kterých uvažují, která už mají platit, ale neplatí… A taky o tom tweetují, postují a jinak asociálně síťují. Jestli chcete vědět, co opravdu platí, tak prosím tyto zmatené výkřiky nesledujte a rozhodně z nich nedovozujte, co můžete dělat a co už je zakázané.