Novinky

Jak to je s novým stavebním zákonem?

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Již v roce 2021 byl schválen nový stavební zákon, tedy zákon č. 283/2021 Sb. Dne 7. 3. 2023 prošel druhým čtením v Poslanecké sněmovně návrh novely nového stavebního zákona.  Projednávaná novela odkládá účinnost většiny nového stavebního zákona o další rok, tj. od 1. 7. 2024. Jeho část týkající se tzv. vyhrazených staveb ovšem vstoupí v účinnost již 1. 7. 2023.

Vyvlastňování v justiční praxi 1. - nutnost zjistit všechny vlastníky všech nemovitostí

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Byť patří vlastnické právo k právům ústavně zaručeným, nejde o právo neomezené. Zásahy do něj jsou ve výjimečných případech přípustné i v demokratické společnosti. V několika příspěvcích se budeme věnovat rozboru právních závěrů rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 27. 4. 2022, č. j. 61 A 7/2021-228. Ten první se věnuje nutnosti zjištění všech vlastníků všech dotčených nemovitostí.

Územní plánování podle umělé inteligence - díl 2.

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Pokračujeme v testování schopností umělé inteligence při psaní populárně naučných textů o právu, konkrétně o územním plánování. Tentokrát píše ChatGPT o tom, jaké má zastupitelstvo města či obce možnosti ovlivnit, jaké stavby budou na území města stát.  

Konec nedůvodného rušení částí územního plánu v případě podmínky povinného napojení staveb na vodovod či kanalizaci

Napsal JUDr. Michal Bernard, Ph.D., advokát –

Přinášíme dobrou zprávu pro obce, které mají ve svých územních plánech podmínky pro využití pozemků ve funkčních plochách, které nejsou primárně určeny pro bydlení (např. v plochách pro rekreační využití), a obávají se zrušení daných částí územního plánu ze strany soudu z důvodu stanovené podmínky povinného napojení staveb na vodovod či kanalizaci.