Novinky

Náhrady za omezení vlastnického práva v územním plánování - seminář 11. 6. 2019

Ve spolupráci se společností Vodní zdroje Ekomonitor s. r. o.  pořádáme akreditovaný seminář "Náhrady za omezení vlastnického práva v územním plánování". Seminář se koná v Brně dne 11. 6. 2019. Seminář je určen pro obecní a krajské samosprávy, pro orgány územního plánování, pro projektanty územních plánů i pro případné další zájemce o téma územního plánování. Seminář se zaměřuje na vysvětlení principu náhrad za omezení stanovená územními plány a analyzuje dosavadní rozhodnutí správních i civilních soudů k tomuto tématu.

Výklad se opírá o ústavně právní základy náhrad za omezení vlastnického práva, věnuje se praktickým otázkám spojeným s uplatněním náhrad a upozorňuje na úskalí jak na straně samospráv ohrožených náhradami, tak vlastníků pozemků dotčených omezeními.

Seminář se bude zabývat těmito tématy:

  • vztah náhrady za omezení vlastnického práva k náhradě škody
  • náhrady v případě zrušeného územního plánu
  • lhůty pro uplatnění náhrad; promlčení
  • možnosti obce zrušit či omezit zastavitelnost pozemků bez rizika náhrady
  • aktivita vlastníka v procesu územního plánování jako podmínka pro přiznání náhrady
  • rozsah náhrad a způsob prokázání jejich výše.

Lektorem semináře je Mgr. Vítězslav Dohnal.

Seminář má akreditaci MV.

Bližší informace a přihlašovací formulář najdete na webových stránkách společnosti Vodní zdroje Ekomonitor.