Novinky

Jak pořídit územní plán, aby ho soud nezrušil - seminář 11. 5. 2017

Ve spolupráci s agenturou Profectum nabízíme seminář "Jak pořídit územní plán, aby ho soud nezrušil". Seminář se koná v Praze dne 11. 5. 2017.

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s tím, jak správní soudy rozhodují o územních plánech a jejich změnách jakožto opatřeních obecné povahy. Účastníci se dozvědí, jaké nejčastější chyby vedou ke zrušení územních plánů nebo jejich částí soudem, a to jak z pohledu procesního postupu, tak dodržování norem hmotného práva. Pozornost bude věnována limitům, které obec při vytváření územního plánu má a také tomu, jak správně vyhodnotit a zpracovat požadavky dotčených orgánů a dotčených osob (vlastníků nemovitostí, občanů obce, veřejnosti).

Rámcový obsah semináře:

  • opatření obecné povahy (OOP) v systému správních aktů
  • definiční znaky OOP podle judikatury soudů
  • územní plány - shrnutí obsahu a procesu
  • základní podmínky soudního přezkum územních plánů (kdy, kdo, kde, za kolik)
  • algoritmus soudního přezkumu obecně
  • judikatura správních soudů k jednotlivých krokům algoritmu soudního přezkumu (pravomoc, příslušnost, zákonnost procesu, soulad s hmotným právem, přiměřenost)
  • judikatura správních soudů k zásadám územního rozvoje
  • judikatura správních soudů ke stavebním uzávěrám
  • judikatura správních soudů týkající se přezkumného řízení v oblasti OOP

 

Bližší informace a přihlašovací formulář najdete na webových stránkách agentury Profectum.