Novinky

Vydán komentář k zákonu o ochraně ovzduší v nakladatelství C.H. Beck

Na konci srpna letošního roku byl v nakladatelství C.H. Beck vydán komentář k zákonu o ochraně ovzduší, jehož spoluautorem je Michal Bernard.

Nový zákon z roku 2012 stanoví řadu právních a ekonomických nástrojů k předcházení znečištění ovzduší a řešení již existujícího znečištění. Regulace se dotýká stovek tisíc zdrojů znečišťování ovzduší, z nichž většinu tvoří menší stacionární zdroje. Komentář uvádí do souvislostí jednotlivé nástroje, práva a povinnostmi osob a pravomoci orgánů veřejné správy. Autoři též upozorňují na nedostatky přijaté právní úpravy.

Více na http://eshop.beck.cz/zakon-o-ochrane-ovzdusi-komentar-d/