Novinky

Soud zrušil výstavbu obřího obytného centra v Praze - Benicích

Městská část Praha – Benice a dva dotčení vlastníci rodinných domů se obrátili na Městský soud v Praze se žalobou proti změně územnímu plánu hl. m. Prahy. Tato změna č. 1294/07 schválená zastupitelstvem hl.m. Prahy v roce 2010 za primátora Béma umožňovala v přírodním parku Botič - Milíčov výstavbu obřího obytného centra na 28,5 hektarech s mnoha několikapodlažními bytovými domy a vila domy, s celkovým počtem cca 4000 obyvatel.

Včera soudem doručený rozsudek všem žalobcům vyhověl, změnu územního plánu zrušil a možnost realizace těchto staveb zakázal. Starostka MČ Praha – Benice Věra Topičová k tomu říká: „Benice mají v současné době jako městská část ve vnějším pásmu Prahy pět set padesát obyvatel. Příliv dalších 4000 nových lidí by pro nás, ale i pro již nyní hustou dopravu v širším okolí a pro přírodní park Botič – Milíčov, znamenal katastrofu. Benice s takto rozsáhlým projektem na svém území nikdy nesouhlasily, tehdejší pražští politici však naše stanovisko odmítli respektovat. Proto nám nezbylo, než se proti této změně územního plánu obrátit na soud.“

Podle advokátní kanceláře Mgr. Vítězslava Dohnala, která žalobce ve sporu zastupuje, byla žalobou napadená změna územního plánu Prahy nezákonná z celé řady důvodů. „Soud vyhověl drtivé většině našich žalobních námitek. Obecně, tato změna byla pořizována značně nestandardním způsobem, bez náležitého posouzení a odůvodnění, za podivné změny stanoviska hygienické stanice a de facto skrytě před veřejností. Tento megalomanský projekt byl v rozporu s nadřazenou územně plánovací dokumentací v otázce vymezení nových zastavitelných ploch, dopravní koncepce a celoměstského systému zeleně a ohrožoval realizaci železničního koridoru vysokorychlostní tratě“, vyjmenovává Michal Bernard z AK Dohnal některé z nezákonností této změny.

Nové vedení Prahy již dříve v médiích avizovalo, že se proti tomuto rozsudku nebude bránit kasační stížností k Nejvyššímu správnímu soudu. Uvedený projekt tak pravděpodobně zůstane pouze na papíře.

Kontakty:

MČ Praha – Benice
Věra Topičová, starostka
mobil: 731462147
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Advokátní kancelář AK Dohnal
JUDr. Michal Bernard, Ph.D.
mobil: 773 991 250
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.