Novinky

Zvýšení soudních poplatků prodraží některé spory

Dne 1. září vstupuje v účinnost novela zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích. Pro většinu běžných soudních sporů znamená tato změna zvýšení poplatků a tedy zdražení soudního řízení.

Základní poplatek se při sporné částce do 20 tis. Kč zvyšuje ze 4 % na 5 %, místo dosavadních 2 % za návrh na vydání elektronického platebního rozkazu zaplatí žalobci 4 %. Minimální poplatek bude nově 1 000 Kč, při využití elektronického platebního rozkazu 800 Kč.

Zvyšují se také soudní poplatky ve správním soudnictví. Za žalobu proti správnímu rozhodnutí dají žalobce nově 3 tis. Kč (dříve 2 tis. Kč), za žalobu proti územnímu plánu nebo jinému opatření obecné povahy 5 tis. Kč (dříve 1 tis. Kč), za kasační stížnost 5 tis. Kč (dříve 3 tis. Kč).

Soudní poplatek musí uhradit žalobce při podání návrhu k soudu. V případě, kdy ve sporu uspěje, musí mu soudní poplatek zaplatit žalovaný jako součást náhrady nákladů řízení.

Pokud žalobce nemá dostatek prostředků na zaplacení soudního poplatku, může požádat o osvobození od povinnosti poplatek platit. Bližší informace můžete najít například na webu www.potrebujipravnika.cz.