Náš tým

Doplatit či nedoplatit, to je to, oč tu běží

Cestovní kanceláře jsou vedle restaurací a ubytovacích zařízení jedněmi firem nejvíce postižených aktuální krizí. Ale stejně tak jsou na tom mnozí jejich zákazníci. Je proto dobře, že se vláda a parlament pokoušejí speciálním zákonem nastavit pravidla, která by zajistila přežití tohoto sektoru podnikání a současně dala zákazníkům garance toho, že o své peníze nepřijdou. Za tímto účelem vznikl tzv. lex voucher, tedy zákon č. 185/2020Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu. Zákon se vztahuje na zájezdy s termínem zahájení od 20. února do 31. srpna 2020.

Zákon můžete na internetu najít třeba zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-185…. A informace o něm včetně odpovědi na některé otázky si můžete přečíst na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj zde: 

https://mmr.cz/…/…/novinky/zivotni-situace-podle-lex-voucher

Zákon se snaží řešit problémy cestovních kanceláří, které již čelí nebo budou v dohledné době čelit požadavkům svých zákazníků na vrácení zaplacených zájezdů, které se z důvodu koronaviru nebudou moci uskutečnit. Povinnost vrácení peněz bez jakýchkoliv stornopoplatků vyplývá z § 2535 a 2536 občanského zákoníku. Ty dopadají na situace, kdy v místě konání zájezdu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na konání zájezdu nebo na přepravu do místa pobytu. V těchto případech mají jak zákazník, tak cestovní kancelář právo odstoupit od smlouvy.

Pro cestovní kanceláře vzniká problém způsobený tím, že musejí v krátkém čase vrátit peníze velkému množství zákazníků, a navíc v době, kdy nemají žádné náhradní příjmy. A současně už zpravidla musely zaplatit zálohy v ubytovacích zařízeních či za přepravu v místě konání zájezdu.

Podle schváleného zákona mají cestovní kanceláře právo místo vrácení peněz vystavit zákazníkům poukaz ve stejné hodnotě, jaká byla cena zájezdu. Za tento poukaz bude moci nabídnout zákazníkovi zájezd až do 31. srpna 2021. Pokud do této doby zákazník jiný zájezd od cestovní kanceláře nezíská, bude muset cestovní kancelář všechny zaplacené peníze zákazníkovi vrátit. To, zda zákazník přijme nabídnutý zájezd, je zcela na jeho uvážení. Pokud mu žádná z nabídek vyhovovat nebude, bude je moci odmítnout a získá pak své peníze zpět. Podle zákona musí být všechny poukazy pojištěné proti úpadku cestovní kanceláře. Doporučujeme si u cestovní kanceláře nechat potvrdit, že tuto povinnost splnila.

Zákon dává některým skupinám zákazníků výslovně právo vystavený poukaz odmítnout a získat zpět peníze hned a nikoliv až po konci srpna 2021. Jde například o seniory nad 65 let, nezaměstnané evidované u úřadu práce, lidé na mateřské či rodičovské dovolené, zdravotně postižení či samoživitele. Stejně tak mohou poukaz odmítnout škol a školských zařízení.

Nový zákon ani občanský zákoník ovšem nedávají jednoznačnou odpověď na otázku, v jak velkém předstihu před konáním zájezdu může od smlouvy odstoupit zákazník, aniž by se vystavil riziku stornopoplatků. Jde o to, že zákazník může od smlouvy odstoupit, pokud mimořádné okolnosti typu současné krize znemožňují konání zájezdu nebo přepravu do místa pobytu. Ale pokud se má zájezd konat třeba v červenci či srpnu, nedá se zatím s jistotou říct, že se nebude moci konat. Obávám se, že to, že někteří politici či úředníci bezmála s jiskrou v oku hovoří o potřebě zavřených hranic na rok a více, nemusí být v případě sporu pro soud dostatečným argumentem.

Situace je o to komplikovanější, že mnozí zákazníci se dostávají do dilematu, zda zaplatit další splátku zájezdu, u nějž teprve hrozí, že se konat nebude. Problém samozřejmě nevzniká tehdy, pokud cestovní kancelář sama zájezd zruší. Pokud se tak ovšem nestane a zákazník by se rozhodl splátku neuhradit, porušil by tím sám smlouvu. Za to by mu následně hrozila ze strany cestovní kanceláře sankce v podobě smluvní pokuty. Její výši najdete ve smlouvě o zájezdu. Navíc bude mít při vašem prodlení s uhrazením splátky cestovní kancelář právo od smlouvy odstoupit.

Proto pokud zvažujete, zda další splátku uhradit či ne, měli byste si nejprve zjistit, jaká sankce vám za to hrozí. Zeptejte se ve vaší cestovní kanceláři, zda nenabízejí nějakou možnost odkladu splátky. Pokud ano, nechte si odklad písemně potvrdit.

Vaše rozhodnutí by se mělo odvíjet od zvážení dvou faktorů. Zaprvé je důležité, jak vysoká další splátka je a jaké problémy vám její uhrazení způsobí. Pokud jde o položku, jejíž zaplacení vás nezruinuje, spíše by bylo lepší zaplatit. Pokud na splátku vůbec nemáte nebo pro vás její uhrazení bude znamenat riziko pro možnost placení důležitějších životních potřeb, bude asi rozumnější od smlouvy odstoupit a odkázat na § 2535 občanského zákoníku. Následně pak budete s cestovní kanceláří jednat o řešení situace.

Druhým faktorem, který může být pro rozhodnutí důležitý, je časový odstup ode dne zahájení zájezdu. Čím dříve od chvíle vašeho rozhodování má zájezd začít, tím více bude bezpečné od smlouvy odstoupit. Pokud se má zájezd do Itálie konat příští týden a cestovní kancelář stále trvá na tom, že se určitě uskuteční, nikdo vás nemůže nutit, abyste další splátku platili a se stornem zájezdu dále čekali. Pokud jde o zájezd v červnu či ještě později do země, která je pandemií zasažena méně a už začala s uvolňováním omezujících opatření, asi bude spíše rozumnější zájezd doplatit.

Vítězslav Dohnal, advokát