Náš tým

Policie vás nemůže pokutovat, pokud nebudete souhlasit

V době krizového stavu a neustále se měnících omezení a opatření se často mluvilo o tom, že by policie měla získat možnost ukládat za porušení pravidel nouzového stavu pokutu až do výše 10 000 Kč. Informace o tomto tématu v médiích ovšem byly velmi zkratkovité. Proto jsme k němu publikovali na našem facebooku stručný komentář. 

 

-------------------------

 

Prý že Hamáček rozjíždí policejní stát. Policisté a strážníci dostanou pravomoc ukládat na místě pokuty 10 tis. Kč. Prostě vás čapnou v parku bez roušky nebo s rouškou špatně nasazenou a bum ho, flastr jako řemen. Už to schválila sněmovna. Na Bělehrad, za císaře pána a jeho rodinu…

Tak prosím klid ve třídě, přinášíme další korekce z dílny Kanceláře pro uvádění zpráv na pravou míru:

1)      V podstatě mi to nevadí, protože to není podle mě tak strašné, jak to vypadá. Vysvětlím níže. Myslím si, že je dobře, aby se některé problémy mohly vyřešit na místě a nemuselo se k tomu vést správní řízení.

2)      Jde o maximální výši pokuty. Při prvním mírnějším porušení zákona by uložení pokuty v maximální výši bylo zjevně nepřiměřené.

3)      Opravdu to zatím schválila jen sněmovna. Teď je to v Senátu. A jak víme, horní komora Parlamentu občas některé návrhy vrátí zpátky. Takže to zatím neplatí a nemusíte se toho bát.

4)      Jmenuje se to zákon o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky. Aktuální podobu návrhu zákona si tentokrát najděte třeba na stránkách Senátu, abychom si vyzkoušeli další možnost hledat návrh právních předpisů procházejících aktuálně legislativním procesem. Najdete jej jako senátní tisk č. 236 zde: https://senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?cid=pssenat_historie.pHistorieTisku.list&forEach.action=detail&forEach.value=s4572

5)      Podstatné je, že policisté a strážníci mají získat MOŽNOST POKUSIT SE vyřešit přestupek uložením pokuty příkazem na místě vydáním příkazového bloku. POZOR č. 1.: ten, koho policie na místě obviňuje ze spáchání přestupku, musí s tímto závěrem zasahujícího policisty či strážníka souhlasit. Musí souhlasit se zjištěným skutkovým stavem (čím mělo dojít k porušení povinností), s právní kvalifikací (jaký konkrétní přestupek spáchala), s uložením pokuty včetně konkrétní výše a také s tím, že bude vydán příkazový blok. Pokud souhlasit nebude, žádnou pokutu na místě dostat nemůže. To, že domnělý pachatel s uložením blokové pokuty nesouhlasí projeví tím, že odmítne podepsat předložený blok. To stačí, nic dalšího dělat nemusí. To vše vyplývá z § 91 a 92 zákona o přestupcích, což je zákon č. 250/2016 Sb.

6)      Pokud naopak pachatel s uložením pokuty souhlasit bude, ať s klidným srdcem blok podepíše. Ale POZOR č. 2: kdo podepíše, nemá už pak možnost si to rozmyslet a podat jakýkoliv opravný prostředek. A může se stát, že to, co se vám na místě pod tlakem okolností bude zdát jako jasné a přijatelné, druhý den budete vidět jinak.

7)      Ve správním řízení se musí jednoznačně prokázat, že ke spáchání přestupku došlo. Policie bude muset správnímu orgánu předložit důkazy o tom, že konkrétní osoba konkrétním jednáním skutečně porušila zákon. Což může být někdy obtížné.

8)      Ovšem POZOR č. 3: současně ale musíte vědět, že pokud na místě s uložením pokuty souhlasit nebudete a bude zahájeno správní řízení a stejně dostanete pokutu, uloží vám správní orgány navíc povinnost uhradit tzv. paušální částku náhrady nákladů řízení. Prostě zaplatíte za to, že se tím muselo zabývat více lidí složitějším způsobem. Podle vyhlášky č. 520/2005 Sb., která mimo jiný stanoví výši této částky, je to aktuálně 1 000 Kč.  Ve zvláště složitých případech se může tato částka zvýšit o 2 500 Kč a pokud by měl být přibrán k vyřešení znalec z oboru doprava nebo psychiatrie či toxikologie, tak dokonce o 5 000 Kč. Znalecké zkoumání v podobných případech nepředpokládám, ale člověk nikdy neví, že… Pokud nakonec ve správním řízení dospějí správní orgány k závěru, že přestupek spáchán nebyl, náklady řízení nikdo platit nebude.

Tolik poněkud plastičtější obrázek o tom, co se chystá a možná bude a možná taky ne. Dost mě mrzí, že veřejně prezentované informace jsou více než polovičaté. U vládních politiků tomuto přístupu rozumím, i když jej nepovažuji za správný a nesouhlasím s ním. U opozičních politiků bych očekával větší preciznost a korektnost ve vztahu k občanům. A děsí mě, že jsem kompletnější informaci o podstatě a konečném důsledku těchto návrhů nenašel v žádném z článků, které jsem o nové pravomoci policie četl. Ale určitě jsem nečetl všechny, tak se předem omlouvám novinářům, co už o tom psali.

A pokud Vás zajímají další naše názory, můžete sledovat naši stránku na facebooku

Vítězslav Dohnal, advokát