Náš tým

Jak je to tedy s předkupním právem mezi spoluvlastníky nemovitosti?

Institut předkupního práva mezi spoluvlastníky existoval v českém právním řádu do roku 2014, kdy byl s příchodem nového občanského zákoníku, až na několik výjimek, zrušen. Předkupní právo představovalo právo spoluvlastníka požadovat nabídnutí nemovité věci ke koupi za stejných podmínek, za kterých by prodávající nemovitost prodal či daroval jinému zájemci. A jak je to tedy dnes?

K návratu předkupního práva došlo v roce 2018, kdy byl tento institut do občanského zákoníku navrácen. S touto úpravou však bylo spojeno hned několik problémů, proto bylo předkupní právo od 1.7.2020 znovu z občanského zákoníku odstraněno. Že by překotná novelizace předpisu, který by měl být stabilním základem soukromého práva?

Od 1.7.2020 tak již není nutné nabízet nemovitost nejprve dalším spoluvlastníkům a též není možné požadovat, aby jiný spoluvlastník nejdříve nabídl nemovitost Vám, jako dalšímu spoluvlastníkovi.

Nelze však konstatovat, že by předkupní právo mezi spoluvlastníky z občanského zákoníku zcela vymizelo. Úprava byla zachována v případech, kdy je spoluvlastnictví založeno pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohou svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit, nejčastěji v dědické řízení. V tomto případě, pokud některý ze spoluvlastníků převádí svůj podíl, pak mají ostatní spoluvlastníci právo k podílu po dobu šesti měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví, s výjimkou, když je převáděno na jiného spoluvlastníka, manžela, sourozence nebo příbuzného v řadě přímé. Pokud ostatní spoluvlastníci o podíl neprojeví zájem během těchto šesti měsíců, jejich předkupní právo zaniká.

Speciální předkupní právo je v občanském zákoníku zakotveno mezi vlastníkem pozemku a stavby na něm. Podle § 3056 odst. 1 OZ vlastník pozemku, na němž je zřízena stavba, která není podle dosavadních právních předpisů součástí pozemku a nestala se součástí pozemku ke dni 1.1. 2014, má ke stavbě předkupní právo a vlastník stavby má předkupní právo k pozemku.

V případě, že řešíte prodej nebo koupi spoluvlastnického podílu na nemovitosti či převod při rozdílném vlastnictví pozemku a stavby a nevíte, jak to ve Vašem případě s předkupním právem je, neváhejte se nám ozvat, rádi Vám poradíme.

Mgr. Jan Trachta, JUDr. Michal Bernard, Ph.D.