Náš tým

Nedostatečně identifikovaní vlastníci nemovitostí

Do konce roku 2023 je třeba zapsat do katastru nemovitostí chybějící údaje u tzv. nemovitostí s neznámým vlastníkem - nemovitosti vedené v katastru nemovitostí, které nemají zapsaného žádného vlastníka a nemovitosti vlastníků, kteří v katastru nemovitostí uvedeni sice jsou, ale zápis neumožňuje jejich dostatečnou identifikaci. Jinak hrozí, že o nemovitost vlastník přijde.

V katastru nemovitostí se i v dnešní době nachází velké množství případů, kdy vlastník nemovitosti není znám vůbec a v katastru nemovitostí o něm nejsou žádné údaje či u vlastníka chybí k jeho identifikaci důležitá informace (např. adresa či datum narození). Z velké části se jedná o nejrůznější pozemky, nejčastěji o ornou půdu či ostatní plochy (např. cesty). V seznamu však můžeme najít i rodinné a bytové domy, chaty či garáže.

Ačkoliv se každoročně vydávají seznamy nemovitostí nedostatečně identifikovaných vlastníků, jejich počet i nadále stále vysoký. Nový občanský zákoník proto stanovil lhůtu, která skončí 31.prosince 2023. Pokud se u nemovitostí, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě, sám nepřihlásí, pak tato nemovitost přejde na stát. Na nemovitost se totiž bude nahlížet jako na opuštěnou ve smyslu § 1050 odst. 2 občanského zákoníku. A v takovém případě dle § 1045 odst. 2 OZ opuštěná nemovitá věc připadá do vlastnictví státu.

Dle katastrálního zákona je totiž povinnost každého vlastníka nemovitosti udržovat údaje v katastru nemovitostí v souladu se skutečností. Lze tak jen doporučit se do těchto seznamů podívat, zda se tam nemovitost Vaše nebo Vašich již zemřelých předků nenachází, abyste o ni zbytečně nepřišli. Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků je k nahlédnutí na webových stránkách https://www.uzsvm.cz/seznam-nedostatecne-identifikovanych-vlastniku-2138-0-85/

V případě, že nemovitost svou nebo Vašich zemřelých předků v seznamu najdete, a budete chtít s řešením této situace pomoci, budeme rádi, když se na nás s tou záležitostí obrátíte.

JUDr. Michal Bernard, Ph.D., advokát