Náš tým

Soud opět zrušil povolení zkušebního provozu Energobloku Domoradice (Český Krumlov)

Krajský soud v Českých Budějovicích vynesl rozsudek, kterým opětovně zrušil rozhodnutí stavebního úřadu v Českém Krumlově o prodloužení doby zkušebního provozu Energobloku Domoradice.

Provozovatel elektrárny, společnost CARTHAMUS, a.s., je nyní bez řádného povolení zkušebního provozu ze strany stavebního úřadu, neboť rozsudek krajského soudu nabývá právní moci dnem doručení. Původní povolení zkušebního provozu bylo stavebním úřadem vydáno na konci roku 2012 na dva roky, ke konci roku 2014 bylo o další dva roky prodlouženo, na konci roku 2016 opět o další dva roky. Právě toto rozhodnutí bylo nyní soudem zrušeno. Energoblok je provozován ve zkušebním režimu již pět let, soud nedávno zrušil i povolení provozu podle zákona o ochraně ovzduší platné do konce roku 2016, a to jak pro samotný energoblok, tak pro přípravu štěpky.

Soud v rozsudku uznal naší argumentaci a vyslovil, že stavební úřad v dané věci dlouhodobě zneužívá institutu zkušebního provozu k legalizaci načerno provedených úprav stavby. Soud shledal, že stavební úřad vůbec nezdůvodnil, proč by obyvatelé měli problémovým provozem trpět další dva roky. Zároveň jasně vyslovil, že změna stavby před dokončením musí předcházet zkušebnímu provozu.“ uvádí některé z důvodů soudního rozhodnutí Michal Bernard z Advokátní kanceláře Dohnal & Bernard, který obec Přísečnou v řízení před soudem zastupoval.

Jedná se o rozsudek Krajského soud v Českých Budějovicích ze dne 21.12.2017, č.j. 51A 7/2017 - 84.

JUDr.Michal Bernard, Ph.D., advokát